Soil heterogeneity and plant species diversity in experimental grassland communities: contrasting effects of soil nutrients and pH at different spatial scales

W. Xue (Co-auteur), T.M. Bezemer, Frank Berendse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)
186 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)497-509
TijdschriftPlant and Soil
Volume442
Nummer van het tijdschrift1-2
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit