Soil inoculation alters leaf metabolic profiles in genetically identical plants

M.D. Huberty, B. Martis, J. van Kampen, Young Hae Choi, Klaas Vrieling, Peter G.L. Klinkhamer, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Downloads (Pure)

Zoekresultaten