Soil inoculation alters leaf metabolic profiles in genetically identical plants

M.D. Huberty, B. Martis, J. van Kampen, Young Hae Choi, Klaas Vrieling, Peter G.L. Klinkhamer, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil inoculation alters leaf metabolic profiles in genetically identical plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Earth & Environmental Sciences