Soil inoculation steers restoration of terrestrial ecosystems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

782 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil inoculation steers restoration of terrestrial ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology