Soil inoculum identity and rate jointly steer microbiomes and plant communities in the field

Xu Han, Yingbin Li, Yuhui Li, Xiaofang Du, Bing Li, Qi Li, T. Martijn Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil inoculum identity and rate jointly steer microbiomes and plant communities in the field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences