Soil invertebrate fauna enhances grassland succession and diversity

G.B. De Deyn, C.E. Raaijmakers, H.R. Zoomer, M.P. Berg, P.C. De Ruiter, H.A. Verhoef, T.M. Bezemer, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  489 Citaten (Scopus)
  11 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)711-713
  TijdschriftNature
  Volume422
  Nummer van het tijdschrift6933
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit