Soil microbial biomass increases along elevational gradients in the tropics and subtropics but not elsewhere

X. He, E. Hou, G.F. Veen, M. Ellwood, Paul Dijkstra, X Sui, S. Zhang, D Wen, C Chu (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)345-354
TijdschriftGlobal Ecology and Biogeography
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit