Soil microbial biomass: its assay and role in turnover of organic matter C and N

J.N. Ladd, M. Amato, H. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1369-1372
  TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit