Soil microbial legacies differ following drying-rewetting and freezing-thawing cycles

Annelein Meisner (Co-auteur), Basten Snoek, Joseph Nesme, Elizabeth Dent, Samuel Jacquiod, Aimée T. Classen, Anders Priemé

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

59 Citaten (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil microbial legacies differ following drying-rewetting and freezing-thawing cycles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences