Soil microbial species loss affects plant biomass and survival of an introduced bacterial strain, but not inducible plant defences

Viola Kurm (Co-auteur), W.H. van der Putten, A.M. Pineda, W.H.G. Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Zoekresultaten