Soil microbial species loss affects plant biomass and survival of an introduced bacterial strain, but not inducible plant defences

Viola Kurm (Co-auteur), W.H. van der Putten, A.M. Pineda, W.H.G. Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil microbial species loss affects plant biomass and survival of an introduced bacterial strain, but not inducible plant defences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences