Soil microbiome is more heterogeneous in organic than in conventional farming system

M. Lupatini, G.W. Korthals, M. De Hollander, Thierry K.S. Janssens, E.E. Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

313 Downloads (Pure)

Zoekresultaten