Soil microbiome is more heterogeneous in organic than in conventional farming system

M. Lupatini, G.W. Korthals, M. De Hollander, Thierry K.S. Janssens, E.E. Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

311 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil microbiome is more heterogeneous in organic than in conventional farming system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences