Soil microbiome responses to the short-term effects of Amazonian deforestation

A.A. Navarrete, S.M. Tsai, L.W. Mendes, K. Faust, M. De Hollander, N. Cassman, Jeroen Raes, J.A. Van Veen, E.E. Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

check auteurs http://www.pnas.org/
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2433-2448
TijdschriftMolecular Ecology
Volume24
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil microbiome responses to the short-term effects of Amazonian deforestation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit