Soil microorganisms control plant ectoparasitic nematodes in natural coastal foredunes

A.M. Piśkiewicz, H. Duyts, M.P. Berg, S.R. Costa, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil microorganisms control plant ectoparasitic nematodes in natural coastal foredunes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences