Soil microorganisms in coastal foredunes control the ectoparasitic root-feeding nematode Tylenchorhynchus ventralis by local interactions

A.M. Piśkiewicz, H. Duyts, W.H. Van der Putten

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil microorganisms in coastal foredunes control the ectoparasitic root-feeding nematode Tylenchorhynchus ventralis by local interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences