Soil-Nitrogen Transformations and Nitrate Utilization by Deschampsia-Flexuosa (L) Trin at 2 Contrasting Heathland Sites

S.R. Troelstra, R. Wagenaar, W. Smant, W. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil-Nitrogen Transformations and Nitrate Utilization by Deschampsia-Flexuosa (L) Trin at 2 Contrasting Heathland Sites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences