Soil organism and plant introductions in restoration of species-rich grassland communities

P. Kardol, T.M. Bezemer, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  53 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil organism and plant introductions in restoration of species-rich grassland communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences