Soil predator loss alters aboveground stoichiometry in a native but not in a related range-expanding plant when exposed to periodic heat waves

Casper W. Quist, Wim H. van der Putten, Madhav P. Thakur (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil predator loss alters aboveground stoichiometry in a native but not in a related range-expanding plant when exposed to periodic heat waves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences