Soil protists: a fertile frontier in biology research

Enrique Lara, S. Geisen

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 29 apr. 2018

Publicatie series

NaamOUPblog
UitgeverijOxford University Press
  • Soil protists: a fertile frontier in soil biology research

    Geisen, S., Mitchell, E. A. D., Adl, S., Bonkowski, M., Dunthorn, M., Ekelund, F., Fernández, L. D., Jousset, A., Krashevska, V., Singer, D., Spiegel, F. W., Walochnik, J. & Lara, E., 01 mei 2018, In: FEMS Microbiology Reviews. 42, 3, blz. 293-323 31 blz.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Open Access
    280 Citaten (Scopus)

Citeer dit