Soil quality assessment of cropping systems in the Western Highlands of Cameroon

CM Tankou, G.R. de Snoo, H. H. de Iongh, G Persoon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-16
Aantal pagina's16
TijdschriftInternational Journal of Agricultural Research
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit