Somatostatin interneurons restrict cell recruitment to retinally driven spontaneous activity in the developing cortex

Alexandra H Leighton, Juliette E Cheyne, Gerrit J Houwen, Paloma P Maldonado, Fred De Winter, Christiaan N Levelt, Christian Lohmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

86 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Somatostatin interneurons restrict cell recruitment to retinally driven spontaneous activity in the developing cortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds