Somatotopic mapping of the human breast using 7 T functional MRI

Jop Beugels, Job van den Hurk, Judith C Peters, Esther M Heuts, Stefania M H Tuinder, Rainer Goebel, René R W J van der Hulst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
177 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Somatotopic mapping of the human breast using 7 T functional MRI'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences