Some aspects of vegetational and environmental research in the dune slacks of Voorne

D. Van der Laan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)717-718
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit