Some aspects on the rolle of bacteria in deep water ecosystems

T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)45-47
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit