Some effects of paper and pulp mill effluents on southern Lake Saaimaa

H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)41-51
  TijdschriftAqua Fennica
  Volume1976
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit