Some limnological observations in the lakes of the 'Oostelijke Vechtplassengebied'

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-9
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit