Some measurements of leaf temperatures of tropical and temperate plants and their interpretation

P. Stoutjesdijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)373-384
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit