Some notes on the ecology of aquatic oligochaetes in the Delta region of the Netherlands

P.F.M. Verdonschot

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)53-70
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume92
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit