Some notes on word order and interpretation in Dutch and Finnish

E. Boef, L. Dal Pozzo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

244 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)44-62
TijdschriftNordlyd
Volume39
Nummer van het tijdschrift1 [Special issue on the Grammar of Objects]
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit