Some observations on the diet and food selection of Daphnia hyalina (Cladocera) in a eutrophic lake

J. Bloem, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)39-45
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume18
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit