Some observations on the transition zone between the xerosere and the halosere on the Boschplaat (Terschelling, The Netherlands), with special attention to Centaurium vulgare Rafn

A.H.J. Freijsen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)668-682
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume15
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit