Some Problems in the Estimation of Chlorophyll-alpha and Phaeopigments from Pre- and Post-acidification Spectrophotometrie Measurements

J.R. Moed, G.M. Hallegraeff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)787-800
  TijdschriftInternationale Revue der Gesamten Hydrobiologie
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit