Some problems in the International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) and some suggestions for solutions

J.A. Stalpers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)18-20
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit