Some reallocations of Stenella species in Zasmidium

U. Braun, P.W. Crous, K. Schubert, H.D. Shin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-104
  TijdschriftSchlechtendalia
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit