Some records of two rare chironomid species in the Netherlands

B.P.M. Krebs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-33
  TijdschriftSpixiana
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit