Some reflections about structure of the pelagic zone of the brackish Lake Grevelingen (SW-Netherlands)

C. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)67-84
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit