Some results of waterfowl ringing in Europe

A.C. Perdeck, C. Clason

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftBulletin International Waterfowl Research Bureau
  Volume'80
  Nummer van het tijdschriftSpec. Publ
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit