Some structural and ecological studies on soluble humic compounds from Tjeukemeer

H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)685-695
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume18
  StatusGepubliceerd - 1972

  Bibliografische nota

  Reporting year: 1972
  Metis note: Limnological Institute Publication no: 077

  Citeer dit