Some theoretical considerations of thermal discharge in shallow lakes

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)19-26
  TijdschriftH2O
  Volume9
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit