Some thoughts about migration of maritime workers in the eighteenth-century North Sea Region

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)647
Aantal pagina's661
TijdschriftInternational journal of maritime history
Volume27
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit