Sophia in de fluwelen driehoek: Feminisme, genderstudies en gelijkekansenbeleid in België

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-28
TijdschriftHistorica
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit