Sorghum Growth Promotion by Paraburkholderia tropica and Herbaspirillum frisingense: Putative Mechanisms Revealed by Genomics and Metagenomics

Eiko Kuramae (Co-auteur), S. Derksen, Thiago Schlemper, M. Dimitrov, Ohana Y.A. Costa, A.P.D. da Silveira (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
55 Downloads (Pure)

Zoekresultaten