Sorghum Growth Promotion by Paraburkholderia tropica and Herbaspirillum frisingense: Putative Mechanisms Revealed by Genomics and Metagenomics

Eiko Kuramae (Co-auteur), S. Derksen, Thiago Schlemper, M. Dimitrov, Ohana Y.A. Costa, A.P.D. da Silveira (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
55 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sorghum Growth Promotion by Paraburkholderia tropica and Herbaspirillum frisingense: Putative Mechanisms Revealed by Genomics and Metagenomics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences