Sorting nexins provide diversity for retromer-dependent trafficking events

P.J. Cullen, H.C. Korswagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

278 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Sorting nexins are a large family of evolutionarily conserved phosphoinositide-binding proteins that have fundamental roles in orchestrating cargo sorting through the membranous maze that is the endosomal network. One ancient group of complexes that contain sorting nexins is the retromer. Here we discuss how retromer complexes regulate endosomal sorting, and describe how this is generating exciting new insight into the central role played by endosomal sorting in development and homeostasis of normal tissues.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-37
TijdschriftNature Cell Biology
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sorting nexins provide diversity for retromer-dependent trafficking events'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit