Soundbites gaan online

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

116 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3
Aantal pagina's1
TijdschriftE-data & Research
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit