Sources in a digital writing process: from literary novels to the price of bleach

Lamyk Bekius

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Samenvatting

Presented at Genesis Oxford - Oxford University, Jesus College, Oxford, United Kingdom. 15-17 March 2022
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sources in a digital writing process: from literary novels to the price of bleach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit