South African leaf pathogens: Eucalyptus part 1

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)18-19
  TijdschriftForestry News
  Volume89
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit