Southeast Asia in the age of jazz: Locating popular culture in the colonial Philippines and Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Filter
Hoofdstuk

Zoekresultaten

  • 2015

    Breeding and power in Southeast Asia; Horses, mules and donkeys in the longue durée’

    Clarence-Smith, W., 2015, Environment, trade and society in Southeast Asia; A longue durée perspective. Schulte Nordholt, H. & Henley, D. (redactie). Leiden: Brill, blz. 32-45 (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; vol. 300).

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

    Open Access