Sox-4 facilitates thymocyte differentiation

M.W. Schilham, P. Moerer, A. Cuomo, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

93 Citaten (Scopus)
380 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1292-1295
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume27
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit